Mehmet Fatih Oruç

0

Osmanlı ve Selçuklu medeniyetinin temeli

Osmanlıların, farklı milletten olan, farklı diller konuşan, âdet ve ananeleri farklı olan milyonlarca insanı, aralarındaki uçurum mahiyetindeki farklılıkları bıraktırarak, bir fikrin etrafında toplayıp, muazzam bir imparatorluk kurduklarını biliyoruz. Bu muhteşem muvaffakiyet için bundan önce...

0

Osmanlı Devleti’nin gizli sultanları

Osmanlı Devleti’nin kurucusu Osman Gazi’nin oğlu Orhan Gazi, her gittiği yerde, Allah (celle celalühü) dostlarını arar sorar, hayır dualarını almaya çalışırdı. Devletin hayatiyetini devam ettirebilmek için, bunları gönüllerini almanın şart olduğuna inanırdı. Bir zaman...

0

Zarafet ve nezaket merkezi Payitaht

Fazla değil iki asır öncesinin İstanbul’unda yaşayan bir Osmanlı vatandaşı, mezarından kalkıp şehri gezse ve hâlimizi görse çok büyük bir hayal kırıklığı yaşardı. Buranın payitaht olduğuna inanamazdı. Osmanlı Devleti’nde bilhassa payitahtta yaşayan halk, âdeta...

0

Osmanlı Devleti’ndeki din gayreti

Osmanlıların İslamiyete olan bağlılıkları, hizmetleri herkes tarafından bilinmektedir. Yapmış oldukları her icraatta bunun izlerine rastgelebilirsiniz. Hizmetleri, gayretli çalışmaları ve en mühimi gazaları bunun en büyük delilidir. Bunu görmemek için ya kör ya da düşman...

1

İngiliz sefirinin devlet yıkan mesajı!

Osmanlı Devletini yıkmak için evveliyatla, devletin üstüne bina edildiği İslamiyeti yıkmak gerekiyordu. Yıllardır ortaya koyulan bütün uğraşların sebebi de buydu. Ancak bunda bir türlü muvaffak olamayınca bu sefer farklı bir planı devreye soktular. Bu...

0

Türklerdeki Muvaffakiyetin Anahtarı: İslamiyet

Müslüman Türk devletlerinin ve nihayetinde Osmanlı Devleti’nin İslamiyete olan hizmetleri inkâr edilemez. Ancak Devlet-i Aliyye-i Osmaniye’nin yaptığı ise takdire şayandır. Öyle ki, Eshab-ı kiramdan sonra İslamiyete en çok ve en mühim hizmeti yapma payesi...

0

Gregoryos’un Osmanlı’yı yıkan mektubu

Osmanlı devletinde Rus sefiri olarak uzun seneler çalışan İgnatiyef, hâtıralarında, bir mektuptan bahseder. Bu mektubun sahibi ise Patrik Gregoryos’dur. Sultan II. Mahmud Han zamanında Rumları kışkırtıp devlete isyan ettiği için Fener Rum Patrikhanesinin kapısında idam...

0

Anadolu’nun ikinci kapısı Miryokefalon

Büyük Selçuklu Sultanı Muhammed Alp Arslan’ın Malazgirt’te Bizans İmparatoru Romanos Diogenes’e karşı elde etmiş olduğu büyük muvaffakiyet ile Anadolu’nun kapıları Türklere açıldı. Ayrıca bu bölgenin Türk yurdu olması konusunda da çok mühim bir netice...