Mehmet Fatih Oruç

0

Gregoryos’un Osmanlı’yı yıkan mektubu

Osmanlı devletinde Rus sefiri olarak uzun seneler çalışan İgnatiyef, hâtıralarında, bir mektuptan bahseder. Bu mektubun sahibi ise Patrik Gregoryos’dur. Sultan II. Mahmud Han zamanında Rumları kışkırtıp devlete isyan ettiği için Fener...

0

Anadolu’nun ikinci kapısı Miryokefalon

Büyük Selçuklu Sultanı Muhammed Alp Arslan’ın Malazgirt’te Bizans İmparatoru Romanos Diogenes’e karşı elde etmiş olduğu büyük muvaffakiyet ile Anadolu’nun kapıları Türklere açıldı. Ayrıca bu bölgenin Türk yurdu olması konusunda da...

0

Kendi olamayan adam: İnönü

Cumhuriyetin Mustafa Kemal’den sonraki en önde gelen lideri olan ikinci Cumhurbaşkanı İsmet İnönü, yaşadığı devir itibariyle sürekli tartışılmış ve tavırlarıyla bir yere oturtulmaya çalışılmıştır. Buna istinaden “kendi olamayan adam”, “ikinci...

0

Sonun başlangıcı Mondros Mütarekesi

I. Cihan Harbi sonrasında, Osmanlı Devleti ile İtilaf Devletleri arasında imzalanan Mondros Mütarekesi, Osmanlı Devleti’nin yenik sayılmasına ve aynı zamanda da koca devletin sonunun başlangıcına sebep olmuştur. 25 maddeden müteşekkil, Rauf...

0

İdeolojiler içine gömülen inkılap tarihi

İnkılap tarihimiz Mondros Mütarekesi ile başlatılır ve bir devir tamamen yok sayılır. Ayrıca devletin mütarekeye gitmesine sebep olan Filistin-Suriye cephesi de görmezden gelinir. Bunun gibi birçok sır kitapların arasında gizlenmiş...

0

Dağılan tespih taneleri ve Müslümanlar

Padişaha rağmen, Sevr Muahedesi için müzakerelere hazırlanan tecrübesiz Osmanlı hükûmetinin ortaya koymuş olduğu şartlar, İngiliz diplomatlar tarafından çok cüretkâr olarak nitelendirilmişti. Buna göre Trakya’da 1878 Berlin Kongresi sınırlarına geri dönülmeliydi....

0

“Hâkimiyet kayıtsız şartsız CHP’nindir”

“Hâkimiyet kayıtsız şartsız milletindir” düsturuyla kurulan Cumhuriyet, fazla bir süre geçmeden tek parti hükûmeti yani CHP tarafından “Hâkimiyet kayıtsız şartsız CHP’nindir” düsturuna devşirildi. Millî Mücadele devirlerinde varıyla yoğuyla vatanını müdafaa eden...

0

Sevr’den Lozan’a uzanan yol

İngiliz Başbakan Lloyd George, Mondros’tan sonra dayatılan Sevr’in en mühim mimarıydı. Böylece bu kesin çözüm ile artık Türkler bir daha kafalarını kaldıramayacaktı. Belki de bin yıl önce, geldikleri gibi Anadolu’dan...