Category: Makaleler

0

Geç Kalma!

1983 senesinin Mayıs ayı. Sıcaklar tam manasıyla bastırmamış fakat nefes almayı zorlaştıran nem, bu yazın sıcak geçeceğini haber verir gibiydi. Sabahın ilk vakitleri olmasına rağmen güneş kendisini hissettirme telaşına girişmişti....

0

Ulubatlı Hasan’ın Ak Şeyhi

Birbiri ardına patlayan top atışları yüzünden her tarafı duman kaplamıştı. Sanki hiç durmayacak gibiydi ve fasılasız bir şekilde patlamaya da devam ediyordu. Her seferinde yer sarsılıyor, barutun dumanı ile birlikte...

0

Osmanlı ve Selçuklu medeniyetinin temeli

Osmanlıların, farklı milletten olan, farklı diller konuşan, âdet ve ananeleri farklı olan milyonlarca insanı, aralarındaki uçurum mahiyetindeki farklılıkları bıraktırarak, bir fikrin etrafında toplayıp, muazzam bir imparatorluk kurduklarını biliyoruz. Bu muhteşem...

0

Osmanlı Devleti’nin gizli sultanları

Osmanlı Devleti’nin kurucusu Osman Gazi’nin oğlu Orhan Gazi, her gittiği yerde, Allah (celle celalühü) dostlarını arar sorar, hayır dualarını almaya çalışırdı. Devletin hayatiyetini devam ettirebilmek için, bunları gönüllerini almanın şart...

0

Zarafet ve nezaket merkezi Payitaht

Fazla değil iki asır öncesinin İstanbul’unda yaşayan bir Osmanlı vatandaşı, mezarından kalkıp şehri gezse ve hâlimizi görse çok büyük bir hayal kırıklığı yaşardı. Buranın payitaht olduğuna inanamazdı. Osmanlı Devleti’nde bilhassa...

0

Osmanlı Devleti’ndeki din gayreti

Osmanlıların İslamiyete olan bağlılıkları, hizmetleri herkes tarafından bilinmektedir. Yapmış oldukları her icraatta bunun izlerine rastgelebilirsiniz. Hizmetleri, gayretli çalışmaları ve en mühimi gazaları bunun en büyük delilidir. Bunu görmemek için ya...

1

İngiliz sefirinin devlet yıkan mesajı!

Osmanlı Devletini yıkmak için evveliyatla, devletin üstüne bina edildiği İslamiyeti yıkmak gerekiyordu. Yıllardır ortaya koyulan bütün uğraşların sebebi de buydu. Ancak bunda bir türlü muvaffak olamayınca bu sefer farklı bir...

0

Türklerdeki Muvaffakiyetin Anahtarı: İslamiyet

Müslüman Türk devletlerinin ve nihayetinde Osmanlı Devleti’nin İslamiyete olan hizmetleri inkâr edilemez. Ancak Devlet-i Aliyye-i Osmaniye’nin yaptığı ise takdire şayandır. Öyle ki, Eshab-ı kiramdan sonra İslamiyete en çok ve en...