Mehmet Fatih Oruç

0

Lozan Sulh Konferansı ve Neticeleri

Lozan Sulh Konferansı, 24 Temmuz 1923 tarihinde neticelendi. Muahede Türkiye ve İngiltere’nin haricinde, Fransa, İtalya, Japonya, Yunanistan, Romanya ve Yugoslavya ile daha sonradan muahedeye dâhil olan Bulgaristan, Portekiz, Belçika ve...

0

İsmet İnönü’nün cebindeki 14 madde

İngilizlerin Lozan’a İstanbul hükûmetini de çağırması üzerine hızlı bir şekilde saltanatı lağveden Ankara hükûmeti, âdeta yeni bir devrin sinyalini veriyordu. Tarihler 20 Kasım 1922’yi gösterdiğinde Lozan’a vasıl olan 100 kişilik...

0

Lozan Sulh Muahedesi nedir, ne değildir?

Doksan dört senedir tartışılan bu meselenin cevabı, bahsi açan kesimin ideolojisine göre farklı mecralara sürüklenmeye, herkesin kendi doğrusu mantığında fikirlerle tartışılmaya devam ediliyor. Aslında Lozan; Osmanlı Devleti’nin siyasi mevcudiyeti ile...

0

Deli Halid Paşa Cinayetinin arkasındaki sır perdesi

Halid Paşa’nın kim tarafından katledildiği hâlâ tam manasıyla çözülememiştir. Hadisenin tanıklarından da hayatta kimsenin kalmadığı göz önünde bulundurulursa, o devrin diğer meçhul cinayetleri gibi çözülemeyeceği de muhakkak. Gelelim kulaktan kulağa...

0

Sevr efsanesine dair bir tuhaf hikaye

I. Cihan Harbi dünya tarihinin gördüğü ilk büyük harp olma hususiyetine sahiptir. Kayıplar, yaşananlar ve her anlamda yitirilenler insanlığımızı, kültürlerimizi, zihinlerimizi ve her şeyimizi erozyona uğrattı. Dünya tarihi açısından mühim...

0

“Efendiler, her şey olmuş bitmiştir”

Sevr Muahedesi Osmanlı Devleti tarafından tasdik edilmedi ancak müzakerelerde bulunan heyetin muahedeye imza atması sanki hükûmet ve padişah tarafından da kabul edilmiş gibi gösterildi. Bu noktada en çok sorulan suallerden...

0

“Korkma, şüphesiz Allah bizimle beraberdir.”

“Eğer işler kötü gider ve oyalamakta muvaffak olamazsam, muahedeyi imzalamaktansa tahttan feragat etmeye kararlıydım.” Bu sözler, bir önceki makalede de belirttiğim gibi Osmanlı Devleti’nin son padişahı ve İslamiyetin son halifesi...

0

Sabahattin Ali’yi kim öldürdü?

‘Tek Parti’ devrinin tam manasıyla çözülemeyen cinayetlerinden biri olan, Sabahattin Ali’nin katli ile alakalı çeşitli iddialar mevcut olsa da bunlardan iki tanesi çok mühimdir. İlki, cinayetin ‘Tek Parti’ hükümeti tarafından,...

0

Sevr kıskacı ve Sultan Vahideddin Han

Yakın tarihimiz ile ilgili yapılan mesnetsiz iddialarla maalesef hafızamız âdeta bir viraneye döndürüldü. Kültürümüzün, ananelerimizin üstüne set çekilerek, bin yıllık mazimizden koparılmaya çalışıldık… Geleni korumak adına, sürekli geçmişin aleyhinde yapılan...