Mehmet Fatih Oruç

0

Misak-ı Millî nazarında Lozan Muahedesi

Lozan Sulh Muahedesinin tasdik edilebilmesi için verilen tavizler Misak-ı Millî’ye ne kadar münasipti? Acaba ehemmiyet gösterilen bu vesikanın şartları Lozan’da müdafaa edildi mi? Buna verilecek cevap kesinlikle hayırdır. Ayrıca Lozan...

0

Millî Mücadelenin manifestosu Misak-ı Millî

Misak-ı Millî, ilk olarak Ahd-ı Millî Beyannamesi olarak görüşülen, fakat sonradan Misak-ı Millî olarak karara bağlanan, Millî Mücadelenin siyasî manifestosu olan altı maddelik beyannamenin adıdır. İstanbul’da toplanan son Osmanlı Mebusan...

0

Osmanlı’nın yeniçerileri ve vaka-ı hayriye

Her devlette olduğu gibi Osmanlı Devleti’nde de nüfuz grupları vardı. Üç gruba ayırılan bu mihraklar devlet idaresinin merkezini oluşturuyordu. İlki âlimlerin ve evliyaların yani ulemanın içinde bulunduğu, büyük öneme sahip...

0

Son darbeyi 15 Temmuz’da millet yaptı

(Önceki makalenin devamı. Önceki makale için tıklayın.) Türkiye Cumhuriyeti tarihine adının 71 muhtırası olarak geçen hadise sonrası kısmî de olsa bir sükûnet beklentisi yine karşılık bulmadı. Bu sefer farklı bir...

2

İhtilallerle dolu mazimiz ve 15 Temmuz

Türk milleti olarak 15 Temmuz akşamı ve 16 Temmuz günü büyük bir badire atlattık. Türkiye kurulduğundan bugüne birçok darbe veya darbe teşebbüsü gördü ancak bu hepsinden farklı ve hepsinden çok...

0

Lozan ve tarih tahribatı

Günümüzde bile hâlâ tam manasıyla anlaşılamayan bir muahede olan Lozan, derinlemesine mütalaa edilemeyen mevzulardan bir tanesidir. Her seferinde yüksek setlerle çevrili kalıplaşmış zihniyetler sebebiyle yol alabilmek mümkün olmamaktadır. Bu setler,...

0

Mandacı İsmet Paşa

İsmet İnönü şüphesiz ki; yeni devletin yani Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunda ve yerleşmesinde rol oynayan ikinci en kritik şahsiyettir. Sonradan araları bozulup, ciddi tartışmalar vuku bulmuş olsa da onun için Mustafa...