Category: Kelambaz

0

Osmanlı’nın yeniçerileri ve vaka-ı hayriye

Her devlette olduğu gibi Osmanlı Devleti’nde de nüfuz grupları vardı. Üç gruba ayırılan bu mihraklar devlet idaresinin merkezini oluşturuyordu. İlki âlimlerin ve evliyaların yani ulemanın içinde bulunduğu, büyük öneme sahip...

0

Mandacı İsmet Paşa

İsmet İnönü şüphesiz ki; yeni devletin yani Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunda ve yerleşmesinde rol oynayan ikinci en kritik şahsiyettir. Sonradan araları bozulup, ciddi tartışmalar vuku bulmuş olsa da onun için Mustafa...

0

Sevr efsanesine dair bir tuhaf hikaye

I. Cihan Harbi dünya tarihinin gördüğü ilk büyük harp olma hususiyetine sahiptir. Kayıplar, yaşananlar ve her anlamda yitirilenler insanlığımızı, kültürlerimizi, zihinlerimizi ve her şeyimizi erozyona uğrattı. Dünya tarihi açısından mühim...

0

Sabahattin Ali’yi kim öldürdü?

‘Tek Parti’ devrinin tam manasıyla çözülemeyen cinayetlerinden biri olan, Sabahattin Ali’nin katli ile alakalı çeşitli iddialar mevcut olsa da bunlardan iki tanesi çok mühimdir. İlki, cinayetin ‘Tek Parti’ hükümeti tarafından,...

0

Halkımız insan olduğunu bizimle hatırladı

“Hâkimiyet kayıtsız şartsız milletindir” düsturuyla kurulan Cumhuriyet, maalesef fazla bir süre geçmeden tek parti hükümeti yani CHP tarafından “Hâkimiyet kayıtsız şartsız CHP’nindir” düsturuna devşirildi. Milli Mücadele devirlerinde canını hiçe sayan...