Daily Archive: Mart 21, 2018

0

Dağılan tespih taneleri ve Müslümanlar

Padişaha rağmen, Sevr Muahedesi için müzakerelere hazırlanan tecrübesiz Osmanlı hükûmetinin ortaya koymuş olduğu şartlar, İngiliz diplomatlar tarafından çok cüretkâr olarak nitelendirilmişti. Buna göre Trakya’da 1878 Berlin Kongresi sınırlarına geri dönülmeliydi....

0

“Hâkimiyet kayıtsız şartsız CHP’nindir”

“Hâkimiyet kayıtsız şartsız milletindir” düsturuyla kurulan Cumhuriyet, fazla bir süre geçmeden tek parti hükûmeti yani CHP tarafından “Hâkimiyet kayıtsız şartsız CHP’nindir” düsturuna devşirildi. Millî Mücadele devirlerinde varıyla yoğuyla vatanını müdafaa eden...

0

Sevr’den Lozan’a uzanan yol

İngiliz Başbakan Lloyd George, Mondros’tan sonra dayatılan Sevr’in en mühim mimarıydı. Böylece bu kesin çözüm ile artık Türkler bir daha kafalarını kaldıramayacaktı. Belki de bin yıl önce, geldikleri gibi Anadolu’dan...

0

Misak-ı Millî nazarında Lozan Muahedesi

Lozan Sulh Muahedesinin tasdik edilebilmesi için verilen tavizler Misak-ı Millî’ye ne kadar münasipti? Acaba ehemmiyet gösterilen bu vesikanın şartları Lozan’da müdafaa edildi mi? Buna verilecek cevap kesinlikle hayırdır. Ayrıca Lozan...